شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ سومين توصيه اخلاقي *حاج آقا ميرزا اسماعيل دولابي،استاد بزرگ اخلاق:* *3.اگر غلام خانه‌زادي پس از سال ها بر سر سفره صاحب خود نشستن و خوردن، روزي غصه دار شود و بگويد فردا من چه بخورم؟ اين توهين به صاحبش است و با اين غصه خوردن صاحبش را اذيت مي کند. بعد از عمري روزي خدا را خوردن، جا ندارد براي روزي فردايمان غصه دار و نگران باشيم.*
موارد قبلي را ميتوانيد در فيدهاي گذشته مطالعه کنيد@};-
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top