شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ توصيه چهارم *استاد بزرگ اخلاق آقاي ميرزا اسماعيل دولابي* براي زندگي مومنانه: *4. گذشته که گذشت و نيست، آينده هم که نيامده و نيست. غصه ها مال گذشته و آينده است. حالا که گذشته و آينده نيست، پس چه غصه اي؟ تنها حال موجود است که آن هم نه غصه دارد و نه قصه.*
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top