سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/6/18
12:31 عصر

حرفای نا تمام....

بدست شبخیز در دسته

 

بابا دگر دیدن رویت محـــــــال نیست        

  بوسیدن صورت سردت خیـــــــــال نیست

لب های خشک تو را با چه تر کنم ؟        

  خونین لبت؛به خنده ی قندت؛هلال نیست

آبی نیافتم بزنم بر لبـــــــــــــــــان تو         

  بابا دگر آب فراتـــــــــــــــــم زلال نیست !

اینجا خرابه و من و چشم بسته ات         

  "ایــــن ابــــی؟ایــــن"برایم سئوال نیست

حــــــــرفای ناتمام یتیمت تمام شد          

  بـاید که رفت؛برای ماندن مجـــال نیست

 

                                                                 ""شعر از:شبـخــــــــــیــز""