سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/6/24
11:24 عصر

پست دل...

بدست شبخیز در دسته

بسم رب الحسین...

اذیتم میکند...همش خودش را میکوبد به اینور و آنور...

بهانه میگیرد...اینجوری نمیشود...باید پستش کنم...

پاکت هم که ندارم...یعنی همینجوری قبولش میکنند؟!

راهی که نیست...میتوانم خودم ببرمش...ولی پاهایم...در زمین فرو رفته....

مجالی نیست...دارد دیر میشود...خب؛توی پاکت نمیگذارمش اما؛آدرس را کجا بنویسم؟...

وای!...چقدر تاپ تاپ میکند...نفسم را بند آورده...

دیگر فرصت فکر کردن نیست.همینجوری میفرستمش...بدون پاکت...

آدرس را هم روی خودش مینویسم بدون تمبر:

آدرس گیرنده:گلزار شهدا-قطعه ی3-ردیف2-شهید عباس رفیعی.

آدرس فرستنده:سرگشته ای دست و پا گیر که دلش امروز بدجور هوای رفیقش را کرده بود!