سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/9/6
5:24 عصر

روز اول...

بدست شبخیز در دسته

صدای زنگ قافله ای به گوش میرسد...صدایی در سکوت بلند بیابان طنین انداز است:

"یکی به حسین من بگوید بــــــــــرگرد...."

 

 

محرم نوشت:

*ارباب بازم مثل پارسال بساط هیئت رو علم کردم...خودت میدونی چه طعنه ها که نشنیدم....ولی بازم هستم تا آخرش به عشق خودت...

*شال مشکیم بهونه میگیره...روضه میخواد...

*کمک کن بتونم کنیز خوبی باشم...

به امید ظهور...یا حسین.