سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/9/10
4:32 عصر

روز چهارم...

بدست شبخیز در دسته

حالا نوبت زینب است که پیشکشی هایش را تقدیم برادر کند...

دو پسر زینب می روند تا فدایی دائیشان شوند...

محرم نوشت:

*ارباب فقط ازت کمک میخوام...توفیق کنیز خوب بودن میخوام...

*روز ها میگذره تا برسه به دهم...چقدر آماده ایم واسه عاشورا؟!!!

*دعای قنوت نماز ما:اللهم الرزقنا کربــــــــــــــــــــــــــــــــلا...کربــــــــــــــــــــــــــــــــــلا...

به امید ظهور...یا حسین.