سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/9/10
4:54 عصر

روز پنجم...

بدست شبخیز در دسته

عمویش را که بر زمین دید،دیگر طاقت نیاورد...

عبدالله کوچک پسر حسن(ع) را میگویم...تازه یازده سالش تمام شده بود...

صدای هاشمی اش آسمان را به لرزه می انداخت:"والله لا افارق عمی...!"

بخــــــــــــــــــــــــــــــــــدا عمویم را رها نمیکنم....

محرم نوشت:

*ارباب جان کمک کن تا همیشه وقف عزایت باشم...

*خیلی زیباست آنجاییکه کودک یازده ساله دست عمه را رها میکند و میدود به شوق پرواز...

*اللهم الرزقنا کربلا بحق عبدالله بن الحسن...

به امید ظهور...یا حسین.