سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/9/11
8:15 عصر

روز ششم...

بدست شبخیز در دسته

پاپی عمو شده بود...اذن میدان میخواست گل پسر حسن(ع) قاسم رشید...

عمویش راضی نمیشد،آخر صورت همچون قرص قمرش حیف بود قربانی تاخت وتاز اسبهای شقی گردد...

محرم نوشت:

*ارباب کمکم کن...داریم میرسیم...

*عاشورا نزدیکه...چقدر آماده ایم؟!

*اللهم الرزقنا کربلا بحق قاسم بن الحسن....

به امید ظهور...یا حسین.